Sopro Classic Plus SC 808 tegelpoederlijm 25 kg | 4005734808218

Cementgebonden, Flex-tegellijm C2 TE, met goede verwerkingseigenschappen en een groot standvermogen, voor het zetten en leggen van keramische tegels en platen alsook voor tegels met een lage wateropname. Geschikt op wanden en vloeren met vloerverwarming en systeemafdichtingen. Verwerkbaar binnen en buiten Flexibele tegellijm Standvast Geschikte ondergronden: beton, lichtbeton, cellenbeton, vol metselwerk, gipspleisters, cement- en anhydrietedekvloeren 25kg verpakking Geschikt voor vloerverwarming Mengverhouding 8,0–8,5 liter water bij 25 kg Sopro Classic plus 808 Toepassing Zet- en verlegmateriaal: droog geperste tegels en tegels met een lage wateropname, keramische splijttegels en splijtplaten vormstukken, betonnen vloertegels en gelijkwaardige bouwmaterialen. Object toepassingen: afvalwater tanks, zwembaden, operatiekamers, vluchtwegen, woningen Verbruik: (ca. 1,2 kg/m² per mm laagdikte) Bij tanden van 6 mm ca. 2,6 kg/m² Bij tanden van 8 mm ca. 3,4 kg/m² Bij tanden van 10 mm ca. 4,0 kg/m²  Mengverhouding 7,5 – 8,0 l water : 25 kg Sopro Classic plus Ondergrond voorbereiding De ondergronden moeten schoon, vast, draagkrachtig, vormvast en vrij van hechtingsverminderende stoffen zijn. Aanwezige scheuren in vloeren zodanig van Sopro Giethars GH564 voorzien, dat deze sterkte kan overdragen. Grote oneffenheden met Sopro RAM 3®, Sopro Reparatie Mortel, Sopro Uitvlak Snel of Sopro Uitvlakmortel Tras op vloeren binnenshuis (droog) met Sopro FS 15® plus of Sopro Vezel Nivelleer uitvlakken. Cementdekvloeren moeten 28 dagen oud en droog zijn. Met Sopro Rapidur® B1 vervaardigde vloeren kunnen al na 12 uur betegeld worden. Calciumsulfaatdekvloeren moeten een vochtgehalte van < 0,5 CM-% hebben en voldoende geschuurd, vrij van stof en voorbehandeld zijn. Op houten ondergronden moet voor het aanbrengen van de tegels de Sopro Geluidsisolatie platen gelegd worden. Gietasfaltdekvloeren moeten gezand zijn. Verwarmde cement- en calcuimsulfaatdekvloeren moeten voor de verlegging opgewarmd worden: cementdekvloeren ≤ 2,0 CM-%, calciumsulfaatdekvloeren ≤ 0,3 CM-%. Alle geldende normen, regels, richtlijnen en aanbevelingen alsook de algemeen erkende regels van de techniek zijn hier van toepassing Prijs: 32 (meer informatie klik hier)

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*